Poznaj nasze kierunki studiów

Stypendia na semestr zimowy 2017/2018

Szanowni Studenci.

Poniżej zamieszczono listy z numerami albumów* osób, którym przyznano stypendium/zapomogę z Funduszu Pomocy Materialnej oraz Zarządzenie nr 107/2017 Rektora PWSZ Oświęcim dotyczące stawek stypendiów w semestrze zimowym 2017/2018.

pobraneStypendium rektora dla najlepszych studentów

pobraneStypendium socjalne

pobraneStypendium specjalne

pobraneZapomoga

 

*numer albumu zamieszczony jest na indeksie i legitymacji studenckiej

Decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu świadczeń będą do odbioru w pokoju 1.15 CP w następujących terminach:

  • 21.11.2017 r. /wtorek/ w godz. 11.30 do 15.30;
  • 22.11.2017 r. /środa/ w godz. 7.30 – 15.30;
  • 23.11.2017 r. /czwartek/ w godz. 7.30 – 10.00.