Poznaj nasze kierunki studiów

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 56/2017 Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe. Odbycie tego szkolenia umożliwia zapis do Biblioteki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Tekst szkolenia bibliotecznego i test znajdują się na stronie internetowej Biblioteki MUP

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/biblioteka/szkolenie-biblioteczne/

Zapisy do Biblioteki MUP po odbyciu szkolenia bibliotecznego rozpoczynamy od 11 października 2021 roku.

ZALICZENIE

  1. Zapoznać się z treścią szkolenia.
  2.   Wypełnić test sprawdzający i przesłać go na adres biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl
    Test jest zaliczony przy 70 proc. poprawnych odpowiedzi.
    Nie honorujemy zaliczeń szkoleń bibliotecznych z innych bibliotek.
  3.   Informację o zaliczeniu lub braku zaliczenia przekazujemy e-mailem.
  4. Wpisy zaliczeń do Indeksu oraz Karty egzaminacyjnej odbędą się na początku zimowej sesji egzaminacyjnej (za wyjątkiem osób chcących zapisać się do Biblioteki Jagiellońskiej).
  5. Szkolenie należy odbyć i zaliczyć w pierwszym semestrze.