Poznaj nasze kierunki studiów

Termin składania kart tematu pracy dyplomowej w semestrze letnim 2016/2017

Osoby, które zaczęły seminarium dyplomowe w semestrze letnim 2016/2017, mają czas na złożenie karty tematu pracy dyplomowej do dnia 30.04.2017r.