Poznaj nasze kierunki studiów

Terminy obron

Szanowni Studenci

Poniżej przesyłam terminy oraz składy Komisji podczas obron na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2017/2018:

– 09.07.2018 r. godz. 9.00, sala 1.01 CsH Zarządzanie Finansami (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

dr Jacek Puchała – promotor

dr Bożena Tyran – recenzent

dr Adam Tarniowy – przewodniczący

– 12.07.2018 r. godz. 9.00, sala 1.01 CsH Zarządzanie Administracją Publiczną (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

dr Joanna Stuglik – promotor

dr Radosław Folga – recenzent

dr Bożena Tyran – przewodniczący