Poznaj nasze kierunki studiów

PODEJMIJ STUDIA NA DRUGIM KIERUNKU – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ CAŁKOWICIE ZA DARMO!

Studiujesz na kierunku Zarządzanie? Interesujesz się szeroko rozumianą tematyką finansów? Chcesz zostać wysoce wyspecjalizowanym ekspertem w tej dziedzinie? Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje i jako absolwent być atrakcyjny na rynku pracy?

 

PODEJMIJ STUDIA NA DRUGIM KIERUNKU – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – CAŁKOWICIE ZA DARMO!

 

Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość zajmuje się m.in. badaniem przyczyn i skutków przepływu pieniądza między różnymi uczestnikami rynku (gospodarstwa domowe, podmioty gospodarujące, instytucje finansowe), z uwzględnieniem alokacji kapitału, ryzyka i wartości pieniądza w czasie. W obszarze finansów i rachunkowości sytuują się zagadnienia sprawozdawczości finansowej, jako podstawy informacyjnej dla podejmowania decyzji. Finanse obejmują w szczególności:

finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste i gospodarstw domowych, finanse międzynarodowe, finanse instytucji, w tym: banków, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, giełd papierów wartościowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:

– bankach,

– towarzystwach ubezpieczeniowych,

– zakładach ubezpieczeń,

– małych i średnich przedsiębiorstwach,

– instytucjach finansowych,

– korporacjach międzynarodowych,

– międzynarodowych organizacjach finansowych,

– w doradztwie finansowym,

– w firmach brokerskich.

 

Kadra dydaktyczna na kierunku Finanse i Rachunkowość to liczni specjaliści w zakresie nauk ekonomicznych, finansów, ubezpieczeń i oceny ryzyka, doradcy ekonomiczni, trenerzy, konsultanci biznesowi, eksperci z zakresu ekonomii, marketingu i biznesu, ze znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym m. in. w: Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości, Departamencie Finansów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izbie Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka.

 

Interesariusze zewnętrzni, wspierający proces tworzenia kierunku Finanse i Rachunkowość na naszej Uczelni:

– IZBA GOSPODARCZA UBEZPIECZEŃ I OBSŁUGI RYZYKA,

– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „REJENT-LIFE,

– STOWARZYSZENIE POLSKICH BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH,

– POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE,

– Urząd Skarbowy,

– Biura rachunkowe, podatkowe, pośrednictwa ubezpieczeniowe, banki.

Student zainteresowany podjęciem studiów na drugim kierunku składa podanie w tej sprawie do Prorektora dra Macieja Mączyńskiego, natomiast nie rekrutuje się w systemie elektronicznej rekrutacji.

Pliki do pobrania:

pobranemiesięczne wynagrodzenie całkowite osób po różnych kierunkach