Poznaj nasze kierunki studiów

Tryb realizacji zajęć

Szanowne Studentki i Studenci,

informujemy, że dbając o jakość zajęć realizowanych w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a także chcąc przywrócić normalny tryb funkcjonowania kształcenia, zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej, zatem w murach uczelni.  Wszystkie zajęcia są przeprowadzane w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zamierzamy utrzymać tradycyjny sposób kształcenia tak długo, jak pozwolą na to warunki epidemiologiczne i będzie to zgodne z regulacjami prawnymi obowiązującymi na terytorium kraju w trakcie trwającego roku akademickiego. Prosimy o dostosowanie się do realizowanego trybu kształcenia oraz przepisów sanitarnych. Nie przewidujemy indywidualnych zmian sposobu realizacji zajęć względem obowiązującego harmonogramu, a żadna z osób prowadzących zajęcia nie została uprawniona do podejmowania we własnym zakresie decyzji o zmianie trybu ich realizacji. Dziękujemy za dostosowanie się do tych postanowień.