Poznaj nasze kierunki studiów

Wampiriada

Szanowni Państwo,

W związku z organizowaną w naszej Uczelni w dniu 13.03.2017 r. w godzinach od 9.00 – 13.00  (poniedziałek) szlachetną akcją studencką honorowego dawstwa krwi „WAMPIRIADA” –

proszę o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w tym dniu  studentom, którzy w niniejszej akcji wezmą czynny udział.

Studenci,   którzy  dysponują stosownym zaświadczeniem lekarskim informującym o oddaniu krwi,   ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego,  mogą zostać zwolnieni z zajęć po godzinie 13.00.