Poznaj nasze kierunki studiów

Warunki zaliczenia semestru

Szanowni Studenci,

poniżej przesyłam Komunikat nr 1/2019 Pani Prorektor ds. Studentów dotyczący warunków zaliczenia semestru:

Komunikat nr 1-2019 Prorektora ds. Studentów – warunki zaliczenia semestru