Poznaj nasze kierunki studiów

Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

Szanowni Państwo,

nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra w sprawie ograniczenia działalności uczelni, w związku z czym na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie  są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-uczelni-po-28-grudnia-2020-r–zmiany-w-obostrzeniach