Poznaj nasze kierunki studiów

Ważny komunikat dot. zajęć w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż zajęcia w naszej Uczelni będą prowadzone w sposób hybrydowy. Oznacza to, iż większość wykładów odbywać się będzie online. Natomiast zajęcia o
charakterze praktycznym mogą być prowadzone w sposób stacjonarny (tradycyjny) jeśli wymaga tego specyfika przedmiotu.
Ponadto pierwsze zajęcia dla 1 roku studiów także odbędą się w formie stacjonarnej (tradycyjnej).
Dodatkowo decyzją prowadzących zajęcia kolokwia oraz egzaminy końcowe także mogą zostać przeprowadzane w formie stacjonarnej (tradycyjnej). Prosimy Państwa o baczne i uważne śledzenie planu (harmonogramu) zajęć,
gdzie odpowiednim kolorem będzie zaznaczona forma prowadzenia poszczególnych zajęć.
Uczelnia zapewni wymagane środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Jednocześnie prosimy Państwa o przestrzeganie sugerowanych zasad dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Prosimy też o zapoznanie się z zarządzeniami oraz komunikatami władz Uczelni związanymi z Covid 19.

 
Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
dr Joanna Stuglik