Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyty studyjne w dniu 16.11.2018 r. Składowisko Odpadów Komunalnych ZIP I, ZAP III stacjonarne

Szanowni Studenci,

Informuję, że w dniu 16.11.2018 r. o godz. 12.30 w ramach Wizyt Studyjnych odbędzie się spotkanie na Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Nadwiślańskiej 36 w Oświęcimiu. Proszę o stawienie się na miejscu o godz. 12.15. ZIP I studia stacjonarne – obowiązkowo, ZAP III studia stacjonarne.