Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyty studyjne w dniu 8.05.2019 r. w Miejskiej Bibliotece w Oświęcimiu. Zarządzanie I niestacjonarne

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informuję, że w ramach wizyt studyjnych odbędzie się spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem, które rozpocznie się 8 maja 2019 r. o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece w Oświęcimiu. Zarządzanie I, studia niestacjonarne

Na spotkaniu proszę sporządzić listę obecności. Po spotkaniu należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu notatki dotyczące własnych odczuć i obserwacji ze spotkania.

   Jacek Hugo-Bader