Poznaj nasze kierunki studiów

Wpisy do indeksów oraz zaliczenie z „Organizacji procesów produkcyjnych” z Panem dr Marcinem Tomasikiem odbędzie się w dniu 20.01.2020 r. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Szanowni Studenci,

Informuję, że zaliczenie z ćwiczeń/laboratorium z „Organizacji procesów produkcyjnych” z Panem dr Marcinem Tomasikiem odbędzie się w dniu 20.01.2020 r. w godz. 15.00 – 17.00 s. 0.37. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Informuję również że wpisy do indeksów odbędą się 20.01.2020 r. w godz. 15.00 – 17. 00 s. 0.37