Poznaj nasze kierunki studiów

Wpisy do indeksu u Pana dr M. Tomasika w dniu 24.01.2018 r. godz. 8.00

Szanowni Studenci,

Informuję, że Pan dr Marcin Tomasik będzie na Uczelni w dniu 24.01.2018 r. od godz. 8.00 i w tym czasie będzie dokonywał wpisów do indeksu.  Studia stacjonarne i niestacjonarne.