Poznaj nasze kierunki studiów

Wpisy u Pana dr Zbigniewa Pawelaka z przedmiotu „Kształcenie Zdrowotne” odbędą się 19.06.2017 r., stacjonarne, niestacjonarne

Szanowni Studenci,

Informuję, że wszyscy studenci którzy w poniedziałek pisali test zaliczeniowy z przedmiotu „Kształcenie Zdrowotne” z Panem dr Zbigniewem Pawelakiem uzyskali zaliczenie. Wpisy do indeksów odbędą się w poniedziałek 19.06.2017 od godz. 10.00 – 12.00. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.