Poznaj nasze kierunki studiów

Wybór starosty – studenci I-go roku studiów

Szanowni Studenci,

przypominam o konieczności wyboru starosty grupy oraz utworzeniu grupowego adresu e-mail. Informacje te należy jak najszybciej przekazać do sekretariatu Instytutu Nauk Inżynieryjno – Technicznych.