Poznaj nasze kierunki studiów

Wychowanie Fizyczne – zajęcia dla studentów I-go roku w semestrze letnim – AKTUALIZACJA

Szanowni Studenci,

w związku z koniecznością realizacji przedmiotu „Wychowanie fizyczne”w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 (studenci stacjonarni studiów pierwszego stopnia) prosimy o dostarczenie do Działu Nauczania p. 2.13 CP  w dniach 10-18 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00 poniższej deklaracji wyboru formy realizacji zajęć. Poniżej przesyłam również harmonogram  proponowanych zajęć:

WF – harmonogram realizacji zajęć 2018-19

Deklaracja WF 2019