Poznaj nasze kierunki studiów

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla studentów kierunku ZiP z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości)

Szanowni Studenci,
Odbywać się będą zajęcia dodatkowe z matematyki (dla studentów kierunku ZiP z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości, studia stacjonarne i niestacjonarne). Oprócz powtórki ze szkoły średniej będzie uzupełniany materiał z zakresu rozszerzonego, niezbędny do realizacji niektórych wykładów z matematyki. Liczba tych zajęć to 10 po 2 godziny dydaktyczne.

 
Zajęcia dodatkowe z matematyki będą odbywać się we wtorki online na platformie Moodla w pokoju wirtualnym Big Blue Button.