Poznaj nasze kierunki studiów

Zajęcia „Prognozowanie i optymalizacja zapasów” oraz „Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym”z Panem dr T. Opasiakiem odbędą się 21.01.2018 r. ZIP III, niestacjonarne

Szanowni Studenci,

Informuję, że zajęcia z przedmiotu „Prognozowanie i optymalizacja zapasów” (1h) oraz „Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym” (3h) z Panem dr Tomaszem Opasiakiem zostaną przeprowadzone w dniu 21.01.2018 r. o godz. 14.00. ZIP III, studia niestacjonarne