Poznaj nasze kierunki studiów

Zapisy na zajęcia z przedmiotu ogólnouczelnianego „Wychowanie Fizyczne” studia stacjonarne ZIP I, Zarządzanie I

Szanowni Studenci,

Poniżej przesyłam informację dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, odnośnie zapisów na poszczególne formy zajęć z przedmiotu ogólnouczelnianego wychowanie fizyczne, realizowanego w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Zajęcia te odbywać się będą w czwartki, ale również w piątki (tylko i wyłącznie zajęcia z korektywy).

Nazwiska prowadzących zostaną podane w późniejszym terminie.

pobrane  WF – informacja dla studentów 2017-18-1