Poznaj nasze kierunki studiów

Zaproszenie do udziału w Programie „Ambasadorowie Karier UE”

Departament Komitetu do Spraw Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DKSE KPRM) uprzejmie informuje, iż rusza kolejna edycja programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) – „Ambasadorowie Karier UE 2022/2023”.

Poszukiwane są osoby z motywacją i łatwo nawiązujące kontakty, które z zapałem będą promować karierę w instytucjach UE na swoich uczelniach. Do zadań ambasadorów  należą m.in. udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z KPRM, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi. Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniach organizowanych w EPSO. Więcej informacji o samym programie znajduje się pod adresem: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl.

W ramach promocji obecności Polaków w programie, DKSE KPRM zaprasza naszą uczelnię do zgłoszenia akcesu do programu.

Zgłoszenia można kierować na adres e-mailowy:  radomir.wojciechowski@kprm.gov.pl oraz do wiadomości: irena.redlinska@kprm.gov.pl w terminie do 28 stycznia 2022 roku wraz z podaniem danych (adres mailowy, telefon) osoby, która będzie odpowiadać za kontakt z DKSE KPRM oraz EPSO w sprawie programu i docelowo – wyboru jednego studenta – ambasadora z danej uczelni.

Fakt zgłoszenia akcesu do programu implikuje podjęcie działań w celu propagowania jego misji oraz wyłonienia kandydata uczelni, ale nie jest równoznaczny z obowiązkiem zgłoszenia kandydata uczelni (z obiektywnych względów proces selekcji może się nie powieść, np. w związku z brakiem zainteresowania ze strony studentów lub odpowiednich kandydatur).