Poznaj nasze kierunki studiów

Zarządzenia dot. kształcenia na studiach/ opłat za powtarzanie przedmiotu, semestru

Szanowni Studenci

Poniżej przesyłam Zarządzenia Pana Rektora dotyczące opłat za kształcenie na studiach oraz opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu:

pobrane Zarządzenie 87 – 2017 zmieniające w sprawie kształcenia na studiach niestacjonarnych (wrzesień)

pobrane Zarządzenie 88-2017 w sprawie opłaty za powtarzanie semestru lub przedmiotu