Poznaj nasze kierunki studiów

Zarządzenie nr 124/2020 z dnia 16 października 2020 roku w sprawie: zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 ogłoszonej Zarządzeniem nr 100/2020 Rektora z dnia 23 września 2020 roku

Szanowni Studenci,

poniżej przesyłam Zarządzenie nr 124/2020 z dnia 16 października 2020 roku w sprawie: zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 ogłoszonej Zarządzeniem nr 100/2020 Rektora z dnia 23 września 2020 roku, w którym zarządza się kształcenie zdalne, z wyjątkiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wymagających bezwzględnego kontaktu z nauczycielem akademickim.

Zarządzenie 124 – 2020 ws. zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w roku 2020-2021 ogłoszonej Zarządzeniem nr 100-2020