Poznaj nasze kierunki studiów

Zarządzenie Rektora nr 88/2017 dot. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu

pobraneZarządzenie 88 – 2017 w sprawie opłaty za powtarzanie semestru lub przedmiotu