Poznaj nasze kierunki studiów

Księgozbiór Uczelni wzbogacił się o nową ciekawą pozycję!

Data utworzenia: 12 sierpnia 2020r.

Księgozbiór Uczelni wzbogacił się o nową ciekawą pozycję!

We wtorek 11 sierpnia 2020 roku przedstawiciele Instytutu Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu uczestniczyli w spotkaniu odbywającym się Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie.

W czasie spotkania na ręce Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr n. med. Wiesławy Kołodziej i Kierownika Zakładu Kształcenia Praktycznego mgr Joanny Świerczek, MOIPiP przekazało książkę pt. „W kręgu opiekuńczego czepka. Błogosławiona Hanna Chrzanowska” autorstwa Heleny Matogi.

Serdecznie dziękujemy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych za tak wartościowy podarunek. Ogromnie cieszymy się, że tak ciekawa pozycja zasili księgozbiór Uczelni i będzie służyć kolejnym pokoleniom studentów naszej Uczelni.