Poznaj nasze kierunki studiów

Kształcenie zdalne na Uczelni

Data utworzenia: 30 marca 2020r.

Kształcenie zdalne na Uczelni

Drodzy Studenci i Wykładowcy,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na terenie uczelni i koniecznością studiowania zdalnego, przedstawiamy najważniejsze informacje oraz rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W poniższym linku można znaleźć informacje dotyczące m.in: organizacji kształcenia na odległość, materiałów dydaktycznych, praw i obowiązków studentów oraz nauczycieli akademickich, uznawania efektów uczenia się na odległość, a także sposobów przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

20200326_Rekomendacje_MNiSW