Poznaj nasze kierunki studiów

Kurs instruktora fitness w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 5 października 2020r.

Kurs instruktora fitness w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Już 5 października rozpoczynamy cykl kursów instruktorskich dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. Kursy te w części teoretycznej odbywać się będą online na platformie ClickMeeting, natomiast części praktyczne odbędą się stacjonarnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.

 

Jako pierwszy zostanie zorganizowany kurs instruktora fitness. Jego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z fitness. Podczas kursu przekazane zostaną uczestnikom wiadomości  i umiejętności metodyczne, techniczne i taktyczne, pomocne przy realizacji procesu nauczania wraz z bezpiecznymi i skutecznymi praktykami prowadzenia zajęć. Kurs składa się z części:

  1. ogólnej – teoria sportu i rekreacji, zagadnienia fizjologii, pierwsza pomoc,
  2. specjalistycznej – teoria i metodyka dyscypliny kierunkowej,
  3. praktycznej – zajęcia praktyczne, metodyka ćwiczeń i nauczania.

 

Harmonogram kursu:

05.10.2020 – godz. 15.30-20.00,

06.10.2020 – godz.  15.30-20.00,

07.10.2020 – godz. 15.30-20.00,

08.10.2020 – godz. 15.30-20.00,

09.10.2020 – godz. 15.30-20.00,

10.10.2020 – godz. 9.00-16.30.

Harmonogram części specjalistycznej i praktycznej zostanie ustalony i podany w późniejszym terminie.

 

Kolejno na podobnych zasadach zostaną zorganizowane kursy: samoobrony, sztuk walki i na stopień ratownika wodnego.

 

Zachęcamy do zapisywania się do udziału w kursach!

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 33 842 98 45, lub mailowo doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl       lub     uczelnianapoziomie@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.