Poznaj nasze kierunki studiów

Kursy językowe w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 27 sierpnia 2020r.

Kursy językowe w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

8 września tego roku rozpoczynamy organizację kursu języka słowackiego dla studentów oraz kurs języka angielskiego dla pracowników Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. Kurs będzie odbywać się online* na platformie Microsoft Teams w każdy wtorek i czwartek:

  • język angielski w godzinach 10.00-11.30,
  • język słowacki w godzinach 16.30-18.00.

 

Kurs języka angielskiego:

celem kursu jest nabycie przez uczestników kompetencji językowych na poziomie B2. Szkolenie zakłada nabycie przez uczestników kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kurs języka słowackiego:

po ukończeniu kursu uczestnik zdobędzie kompetencje językowe na poziomie A1 według Europejskiego system opisu kształcenia językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR; słow. Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky). Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych.

Kurs języka słowackiego połączony będzie z wyjazdem studyjnym do Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji, który zostanie zorganizowany w późniejszym okresie, gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju na to pozwoli.

 

AKTUALIZACJA: kurs języka słowackiego nie rozpoczął się z powodu problemów z naborem pełnej grupy szkoleniowej!

AKTUALIZACJA: kurs języka angielskiego – przerwa świąteczna w kursie online od 22.12.2020 do 06.01.2021 r.

 

Zachęcamy do zapisywania się do udziału w kursach!

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 33 842 98 45, lub mailowo doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl       lub     uczelnianapoziomie@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

*Kurs będzie prowadzony w formie online tylko w czasie trwania stanu epidemiologicznego w Polsce.

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.