Poznaj nasze kierunki studiów

Kurs Metodologia tworzenia indywidualnego planu działania i Techniki motywacyjne stosowane podczas rozmów indywidualnych z klientem Akademickiego Biura Karier- szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 23 czerwca 2020r.

Kurs Metodologia tworzenia indywidualnego planu działania i Techniki motywacyjne stosowane podczas rozmów indywidualnych z klientem Akademickiego Biura Karier- szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach 23 i 24 czerwca w godzinach od 9.00 do 12.00 na platformie ClickMeeting odbędzie się kurs „Metodologia tworzenia indywidualnego planu działania”,  organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu” dla pracowników administracyjnych naszej Uczelni. Kolejnym szkoleniem z cyklu wsparcia dla Biura Karier jest kurs „Techniki motywacyjne stosowane podczas rozmów indywidualnych z klientem Akademickiego Biura Karier”, które odbędzie się w dniach 14, 15, 21, 22 lipca w godzinach od 9.00 do 12.00. Na szkoleniach uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami indywidualnego planu działania i bilansu kompetencji, poznają narzędzia i techniki ich tworzenia.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.