Poznaj nasze kierunki studiów

Laboratorium inżynieryjne wzbogaciło się o nowe urządzenia pomiarowe

Data utworzenia: 16 marca 2020r.

Laboratorium inżynieryjne wzbogaciło się o nowe urządzenia pomiarowe

W ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości  laboratorium Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji wzbogaciło się o maszynę wytrzymałościową, która będzie służyć edukacji studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Nowe urządzenie (nazwane „Maszyną Adama”) służy do wykonywania prób ściskania, rozciągania oraz zginania. Zakres pomiarowy wynosi 0,5-20kN. Dodatkowo Uczelnia zakupiła zestaw do pomiaru twardości badanych próbek metalowych w skali HRC oraz HRB.