Poznaj nasze kierunki studiów

Laury Uczelni 2019 rozdane…

Data utworzenia: 18 października 2019r.

Laury Uczelni 2019 rozdane…

Podczas uroczystości Pożegnania Absolwentów rocznika 2019, w dniu 17 października 2019 r. odbyła się  pierwsza w historii Małopolskiej Uczelni Państwowej Gala wręczenia Laurów Uczelni 2019.

W konkursie mającym na celu wyłonienie członków społeczności akademickiej oraz partnerów Uczelni, którzy w sposób szczególny wyróżniają się działalnością i zaangażowaniem w rozwój oświęcimskiej Alma Mater wpłynęło 19 nominacji w 5 następujących kategoriach:

– student/studentka

– organizacja studencka

– instytucja współpracująca z Uczelnią

– nauczyciel akademicki

– pracownik administracyjny.

W każdej kategorii Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Soni Grychtoł wyłoniła zwycięzców.

 

  • W kategorii STUDENT/STUDENTKA zostały nominowane następujące osoby:

– Pani Monika Błokowska – kierunek Politologia

– Pani Natalia Czempas – kierunek Pedagogika

– Pani Halina Rogalska- kierunek Pedagogika

– Pan Daniel Górnowicz- kierunek Pielęgniarstwo

– Pan Dariusz Łowczynowski- kierunek Pedagogika

– Pan Szymon Pęczalski –  kierunek Informatyka

Statuetkę Laur Uczelni 2019 otrzymał Pan Dariusz Łowczynowski.


  • W kategorii ORGANIZACJA STUDENCKA zostały nominowane następujące organizacje:

– Akademickie Koło Naukowe Pokolenia – Wczoraj i Dziś, którego opiekunem jest dr Artur Łacina –Łanowski, a przewodniczącym Dariusz Łowczynowski

– Samorząd Studencki  na czele z Przewodniczącym Mateuszem Ostrowskim

– Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny, którego opiekunem jest mgr Magdalena Gadamska- Kyrcz, a przewodniczącą Natalia Czempas.

Zwycięzcą został Samorząd Studencki naszej Uczelni.


  • W kategorii INSTYTUCJA WSPÓŁPRACUJĄCA Z UCZELNIĄ zostały nominowane następujące organizacje:

– Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku

– SITPChem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie

Statuetkę w tej kategorii otrzymało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem. Nagrodę odebrał Sekretarz Generalny Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pan Stanisław Oczkowicz.


  • W kategorii NAUCZYCIEL AKADEMICKI wpłynęły następujące kandydatury:

– mgr Magdalena Gadamska –Kyrcz – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

– dr Artur Łacina- Łanowski – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

– mgr inż. Artur Pelo – Instytut Informatyki

– dr inż. Adam Tarniowy- Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Zwycięzcą w tej kategorii został Pan dr Artur Łacina-Łanowski


  • W kategorii PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY osoby nominowane to:

– mgr Marzena Oszast – Chapagain – pracownik sekretariatu Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

– mgr Natalia Matyszkowicz – p.o Kierownika Działu Promocji

– nominacja zespołowa – Panowie Adrian Głażewski i Adrian Olek – pracownicy Działu IT

Laur Uczelni otrzymała Pani Natalia Matyszkowicz.

 

Zwycięzcom konkursu składamy wielkie gratulacje.Wyrazy uznania należą się także wszystkim nominowanym. To duże wyróżnienie, a zarazem docenienie wkładu włożonego w działalność Uczelni, jej rozwój, pozytywny wizerunek oraz współpracę z otoczeniem gospodarczym Uczelni.

Kolejna edycja konkursu już wiosną 2020 roku.