Poznaj nasze kierunki studiów

Legia Akademicka – kwalifikacje do „modułu oficerskiego”

Data utworzenia: 4 stycznia 2023r.

Legia Akademicka – kwalifikacje do „modułu oficerskiego”

Szanowni Państwo,

w związku z ukazaniem się DECYZJI Nr 178/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej oraz w odniesieniu do § 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej, wnioski ochotników o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w „module oficerskim” składane będą do szefów WCR do dnia 31 stycznia 2023 r.

 

Poniżej przesyłamy wykaz dokumentów oraz ich wzory, jakie kandydat powinien przesłać na adres szefa wojskowego centrum rekrutacji, aby wziąć udział w kwalifikacji do „modułu oficerskiego” w roku akademickim 2022/2023:

  • wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej (załącznik nr 1 do decyzji nr 178/MON);
  • wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w module oficerskim ochotniczego szkolenia wojskowego w Szkołach Legii Akademickiej (załącznik nr 3 do decyzji nr 178/MON);
  • potwierdzenie posiadania stopnia podoficera rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej lub dyplomu mianowania na podoficera);
  • potwierdzenie przeniesienia żołnierza do rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym przeniesienia do rezerwy);
  • potwierdzenie posiadania statusu studenta (nie dotyczy absolwentów – uczestników IV-V edycji LA);
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów, kursów itp.).

Dec_nr_178 LA (PDF)

Załaczniki do decyzji 178 – edycja (DOC)