Poznaj nasze kierunki studiów

Listopadowe reminiscencje!

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Listopadowe reminiscencje!

W miesiącu listopadzie obchodziliśmy ważne święta. W dniu 1 i 2 listopada były Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. W tych dniach myślami, modlitwą byliśmy razem z naszymi najbliższymi, którzy odeszli. Pamiętaliśmy także, jako społeczność akademicka o naszym patronie rtm. Witoldzie Pileckim, żołnierzach, oficerach zamordowanych w Katyniu i innych miejscach, którym poświęciliśmy Dęby Pamięci posadzone w otoczeniu naszej Uczelni. W dniu 11 listopada świętowaliśmy z dumą i radością rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości zostały zorganizowane przez władze powiatu oświęcimskiego w Oświęcimskim Centrum Kultury. Młodzież w pięknej inscenizacji przedstawiła trudną i zawiłą historię Polski, zmagania Polaków, które doprowadziły do odzyskania niepodległości w 1918 r.

        W uroczystościach wzięła udział delegacja uczelni w osobach JM Rektora prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego oraz Kanclerz dr n.med. Katarzyny Matusiak. Społeczność akademicka Uczelni wzięła także udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości w mieście.

Główne uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej za Ojczyznę w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu. Po mszy odbyła się parada/defilada patriotyczna, w której udział wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu, Sejmu RP, Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, poczty sztandarowe, a także delegaci instytucji, służb mundurowych, stowarzyszeń i szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Oświęcimia i okolic.

Pochód prowadzony przez kompanię reprezentacyjną ósmej Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach, przeszedł ulicami Starego Miasta na Plac Kościuszki – pod pomnik Nieznanego Żołnierza, aby oddać hołd bohaterom walczącym o wolność Ojczyzny. Odegranie Hymnu Państwowego i wciągnięcie na maszt biało-czerwonej Flagi Narodowej poprzedziło okolicznościowe przemówienie wygłoszone przez Pana Janusza Chwieruta – Prezydenta Miasta Oświęcim, który, zwracając się do obecnych, powiedział: Dzisiejsze święto skłania nas do sięgania do naszej historii, do naszej tożsamości, a co za tym idzie, do przypominania bohaterów z przeszłości, tej odległej i tej bliższej. Jest to ważne, bo jak świadczą dzieje naszego narodu, wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią walczyć i zabiegać na co dzień. Różne były wizje wolnej Ojczyzny, ale interes nadrzędny był wspólny. Oparty myślą i oddaniem dla sprawy niepodległości wybitnych Polaków, takich jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, czy Ignacy Paderewski. Udział w walce o niepodległość naszej Ojczyzny mieli również mieszkańcy Oświęcimia. Wielu naszych współobywateli, często bezimiennych, pozostawiło po sobie piękny ślad obywatelskiego czynu, poświęcając swoje losy, czasem i życie – dla wolności Polski, jej lepszej przyszłości.

Po przemówieniu, liczne delegacje, w tym nasze Uczelni dokonały uroczystego złożenia kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

W tym wyjątkowym dniu Uczelnię Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu reprezentowali pracownicy oraz studenci: Prorektor dr Maciej Mączyński, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gabryś – Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu, dr Joanna Stuglik – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni, a także Przewodniczący Samorządu Studentów wraz z grupą studentów.

Władze Uczelni pragną podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.