Poznaj nasze kierunki studiów

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości

Data utworzenia: 7 stycznia 2021r.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w gronie  Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości

Studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu już niebawem będą mogli skorzystać z innowacyjnego narzędzia do praktycznej nauki biznesu – Branżowych Symulacji Biznesowych, dzięki czemu w ramach zajęć z przedsiębiorczości, dostaną szansę zmierzenia się z zadaniem prowadzenia własnej firmy.

W ramach projektu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, w grudniu 2020 roku oświęcimska Uczelnia zakupiła 3-letni pakiet licencji na Branżowe Symulacje Biznesowe i tym samym dołączyła do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski.

Dzięki platformie edukacyjnej firmy REVAS, studenci MUP Oświęcim wcielą się w rolę wirtualnych przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną lub usługową. Dostaną możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych, rywalizowania o klientów i partnerów biznesowych, ustalania cen, zakupu urządzeń oraz materiałów, a nawet zatrudniania pracowników. Narzędzie to, umożliwi im także szczegółową analizę wyników i wyciąganie wniosków z podjętych podczas zarządzania wirtualną firmą, decyzji.

Nie tylko studenci oświęcimskiej Alma Mater wzbogacą się o nowe narzędzie do pracy, ale także i wykładowcy, którzy tym samym zyskają platformę, pozwalającą im na jeszcze efektywniejsze, bardziej angażujące i w pełni praktyczne prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości.

Aby zajęcia z nowym narzędziem były prowadzone w pełni profesjonalnie, z wykorzystaniem w całości jego potencjału, nauczyciele akademiccy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, wzięli udział w praktycznych warsztatach z ekspertami firmy REVAS. Dzięki szkoleniu zdobyli wiedzę techniczną z zakresu obsługi Branżowych Symulacji Biznesowych oraz wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów studentów.

Dwuetapowe warsztaty zakończone zostały egzaminem i uzyskaniem w dniu 5 stycznia 2021 roku – certyfikatu Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS przez nauczycieli akademickich: dr Joannę Stuglik, dr. Adama Tarniowego, dr. Radosława Folgę, dr Dobrochnę Sztajerską, dr. Jacka Postrożnego, dr. Mariana Krupę, dr Bożenę Tyran, mgr Luizę Mańkowską-Wróbel.

 

Więcej informacji o Branżowych Symulacjach Biznesowych można uzyskać na stronie www.revas.pl.