Poznaj nasze kierunki studiów

„Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna” – spotkanie z przedstawicielami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczej-Hutniczej w Krakowie

Data utworzenia: 11 lipca 2023r.

Korytarz Collegium Priumum z przedstwicielami projektu Uczelnia dostępna

W dniu 20.06.2023 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się  spotkanie pracowników naszej Uczelni z przedstawicielami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczej-Hutniczej w Krakowie, w ramach współpracy dotyczącej dostępności Uczeni dla osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie  miało na celu zaprezentowanie i omówienie wdrożonych rozwiązań przez oświęcimską Uczelnię w zakresie dostępności oraz zadań zrealizowanych w ramach projektu „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna”.  Przedstawiciele Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH wizytowali między innymi w Centrum Symulacji Medycznej.

Zaproszeni goście wymienili się z przedstawicielami naszej Uczelni aktualnymi spostrzeżeniami oraz opiniami na temat realizowanego projektu. Wyciągnięte wnioski ze spotkania przyczynią się do dalszego wdrażania udogodnień w ramach Uczelni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.


Głównym celem projektu ,,Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna”  jest rozszerzenie i udoskonalenie dotychczas istniejących w Uczelni usług w obszarze wsparcia edukacyjnego, wdrożenie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry MUP Oświęcim z zakresu niepełnosprawności poprzez przygotowanie i realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.