Poznaj nasze kierunki studiów

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nowym partnerem Uczelni

Data utworzenia: 8 czerwca 2021r.

JM Rektor MUP Oświęcim dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz dr Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podpisujący porozumienie o współpracy

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że na mocy porozumienia o współpracy podpisanego w dniu 7 czerwca 2021 r. przez JM Rektor dr Sonię Grychtoł, prof. MUP  i Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu Pana dr. Łukasza Cieślika,  MCDN dołączyło do grona partnerów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Celem zawartego porozumienia jest realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych mających na celu propagowanie wiedzy.

Współpraca obejmuje w szczególności:

  • organizowanie konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń itp., prowadzących do rozwoju regionalnego systemu edukacji,
  • spotkania konsultacyjne przedstawicieli obu jednostek w sprawach działalności organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  • wsparcie przy tworzeniu nowych kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • umożliwienie realizacji badań, postaw i oczekiwań kadry kierowniczej oświaty oraz nauczycieli w kontekście ich rozwoju zawodowego,
  • wspieranie przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych,
  • wspieranie rozwoju zawodowego dla nauczycieli i pedagogów, w tym szczególnie z obszaru pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • podejmowanie wspólnych działań promujących edukację zdrowotną.

W uroczystym podpisaniu umowy, obok Władz Uczelni MUP Oświęcim, Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz Dyrektora MCDN, udział wzięli: Pani Iwona Gibas Członkini Zarządu Województwa Małopolskiego, Wicedyrektor ds. MCDN w Oświęcimiu Pani Barbara Ledwoń, Pani Bogusława Bebak Nauczyciel-Konsultant w MCDN w Oświęcimiu oraz Pan Jakub Przewoźnik Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu.