Poznaj nasze kierunki studiów

Marszałek Witold Kozłowski gościem oświęcimskiej Uczelni

Data utworzenia: 31 marca 2022r.

Uczestnicy spotkania pozuja do zdjęcia na dziedzińcu Uczelni

W środę 30 marca 2022 r. w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie Rektor dr Soni Grychtoł, prof. MUP z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim dotyczące współpracy uczelni z samorządem województwa oraz możliwości wynajmu pomieszczeń na potrzeby Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.

Obok Marszałka oraz  Rektor Uczelni w spotkaniu udział wzięli Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych mgr Justyna Kuglin, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Łukasz Cieślik oraz Wicedyrektor Barbara Ledwoń.

Foto: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/z-wizyta-w-malopolskiej-uczelni-panstwowej-w-oswiecimiu