Poznaj nasze kierunki studiów

Medal Pamiątkowy NSZZ „Solidarność” 80 dla JM Rektora

Data utworzenia: 14 czerwca 2017r.

Medal Pamiątkowy NSZZ „Solidarność” 80 dla JM Rektora

JM Rektor prof. zw dr hab. Witold Stankowski został zaproszony do wzięcia udziału w uroczystościach jubileuszowych 25-lecia działalności NSZZ ”Solidarność”-80 . Uroczystości Jubileuszowe miały miejsce w dniu 9 czerwca br. w Krakowie, podczas których została odprawiona Msza Święta celebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej Księdza Marka Jędraszewskiego w intencji członków Związku, ich rodzin oraz za Ojczyznę w Katedrze Królów Polskich na Wawelu . Następnie odbyła się uroczysta Akademia podsumowująca Jubileusz 25-lecia NSZZ ”Solidarność”-80 w Sali Teatralnej w Nowym Centrum Administracyjnym w Krakowie. Uroczystości Jubileuszowe zostały objęte Patronatem Rządu RP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Honorowym Patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Zabierając głos do działaczy związkowych  JM Rektor wyraził swój wielki szacunek do pięknej historii Związku Zawodowego Solidarność 80, jego dokonań na rzecz poszanowania świata pracy oraz budowy sprawiedliwego społeczeństwa. Odwołał się do pięknej postawy i ideałów rtm. Witolda Pileckiego-patrona Uczelni, który podobnie jak Związek Zawodowy  „Solidarność” 80 walczył o wolność i suwerenność Polski. Podczas uroczystości JM Rektorowi prof. zw. dr. hab. W. Stankowskiemu wręczono Medal Pamiątkowy NSZZ „Solidarność” 80. Medal wręczył JM Rektorowi Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marek Mnich

.