Poznaj nasze kierunki studiów

Merseburg-Oświęcim. Początek współpracy uczelni niemieckiej i polskiej

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Merseburg-Oświęcim. Początek współpracy uczelni niemieckiej i polskiej

W dniach od 7 do 9 lipca br. miała miejsce wizyta JM Rektora naszej uczelni w Merseburgu (University of Apllied Sciences) w Republice Federalnej Niemiec. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami Hochschule Merseburg a naszą uczelnią. W przygotowanie tej wizyty był bezpośrednio zaangażowany prof. hon. naszej uczelni dr Matthias Gleitze oraz prof. dr Alfred Georg Frei-profesor uczelni w Merseburgu, który gorąco zabiegał o nawiązanie współpracy. W trakcie wizyty miało miejsce wiele rozmów. JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski został przyjęty przez Rektora uczelni niemieckiej prof. dr inż. Jörga Kirbsa. Zostały omówione możliwości współpracy. Uzgodniono, że pierwszym efektem współpracy będzie podpisanie umowy o wymianie studentów pomiędzy uczelnią polską a niemiecką Erasmus plus. Uzgodniono, że Program Erasmus plus obejmie m.in. studentów kierunku informatyka. Rozmowy kontynuowano z kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej dr Gabi Meister, także z władzami dziekańskimi oraz Przewodniczącym Komisji kierunków praca socjalna, medioznawstwo oraz nauki o kulturze prof. dr Malte Thran. Jednym z głównych punktów wizyty było zwiedzanie uczelni, w której studiuje przeszło 3 tys. studentów na kierunkach licencjackich, magisterskich. Wrażenie zrobiło imponujące wyposażenie uczelni. JM Rektor zwiedził m.in. Centrum Kompetencji Medialnych. O wyposażeniu, kierunku nauka o mediach poinformował Kierownik Centrum Kai Köhler-Terz. Miasto Merseburg to jedno ze znanych, historycznych miast niemieckich. Podczas Drugiej Wojny Światowej mieściły się tam zakłady chemiczne Leunawerke, w których przymusowo pracowali więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Nawiązanie współpracy z uczelnią w Merseburgu jest wspólnym wyrazem pamięci o tragedii tamtych czasów. Uczelnie planują także organizację seminariów, konferencji historycznych poświęconych aspektowi pamięci o Drugiej Wojnie Światowej. W miesiącu grudniu br. do naszej uczelni przybywa delegacja z uczelni w Merseburgu na czele z prof. dr. Alfredem Georgiem Frei oraz studenci uczelni. Celem wizyty jest omówienie planów współpracy pomiędzy uczelniami. Delegacja niemiecka w ramach wizyty odwiedziła Miejsce Pamięci KL Auschwitz-Birkkenau. JM Rektor uczelni w Merseburgu prof. dr inż. Jörg Kirbs jest mechatronikiem, cenionym naukowcem w dziedzinie budowy maszyn. W przyszłym roku zamierza w ramach rewizyty odwiedzić naszą uczelnię. Prof. dr Alfred Georg Frei jest uznanym kulturoznawcą, historykiem oraz politologiem, inicjatorem współpracy polsko-niemieckiej na wielu płaszczyznach. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi.