Poznaj nasze kierunki studiów

Mgr Piotr Zięba na wymianie międzyuczelnianej w Avili w ramach programu Erasmus+

Data utworzenia: 17 maja 2024r.

Mgr Piotr Zięba na wymianie międzyuczelnianej w Avili w ramach programu Erasmus+

W dniach 11-17.04.2024 r. pracownik Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W.Pileckiego w Oświęcimiu mgr Piotr Zięba wziął udział w wymiany międzyuczelnianej na Uniwersytecie Katolickim w Avili w Hiszpanii. Wizyta odbyła się w ramach europejskiego programu Erasmus+.

W ramach wymiany mgr Zięba wygłosił na Uniwersytecie Katolickim w Avili cykl wykładów pt: „Poland and Spain-two ways of economic development after WWII”

Celem wykładów było zaznajomienie studentów zaprzyjaźnionego uniwersytetu w Hiszpanii, z mało znaną problematyką rozwoju gospodarczego Polski po II wojnie światowej oraz wskazanie na podobieństwa i różnice między naszym krajem a Hiszpanią w tym względzie.

Pobyt mgr Zięby był elementem umiędzynarodowienia MUP i kolejnym etapem owocnej współpracy pomiędzy uczelniami.