Poznaj nasze kierunki studiów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności – ratownictwo” już za nami

Data utworzenia: 1 lipca 2022r.

Wszyscy uczestnicy konferencji pozuja do zdjęcia przed budynkiem Uczelni

W dniach 22-24 czerwca 2022 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności – ratownictwo” ZK-OL-RAT Oświęcim 2022.

Organizatorami wydarzenia byli: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Pomorska w Słupsku oraz nasza Uczelnia.

Konferencja skierowana była  do szerokiego grona teoretyków i praktyków reprezentujących administrację publiczną, środowiska naukowe i akademickie, służby ratownicze publiczne i komercyjne, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, krajowe i zagraniczne.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

  • teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego realizowanego na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa, ze szczególnym uwzględnieniem województw, powiatów i gmin;
  • problemy zapewnienia bezpieczeństwa ludności wobec narastającego zagrożenia wojennego;
  • wojskowe wsparcie władz i ludności w sytuacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
  • praktyczny wymiar prowadzenia działań ratowniczych w obszarze medycznym i wodnym, z wykorzystaniem bazy medycznej i wodnej;
  • interdyscyplinarny charakter działań ratowniczych, warunkujący skuteczne i efektywne wykorzystanie posiadanych sił i środków będących w dyspozycji publicznych, prywatnych i pozarządowych podmiotów ratowniczych.

W pierwszym dniu konferencji podczas uroczystego otwarcia wydarzenia uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Patrona Uczelni Rotmistrza Witolda Pileckiego, a następnie wzięli udział w sesjach plenarnych.

Natomiast w drugim dniu osoby uczestniczące w konferencji udały się nad Zalew w Imielinie, gdzie miały  okazję zobaczyć pokaz działań ratowniczych prowadzonych przez O/M WOPR Katowice, policję oraz płetwonurków.

fot. Agnieszka Kościelnik

 

Po powrocie na teren Uczelni, uczestnicy mogli przyjrzeć się pokazom: sprzętu wojskowego 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej,  sprzętu pożarniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także działań ratownictwa medyczne studentów Małopolskiej Uczelni Państwowej.

W trzecim dniu konferencji odbyła się kolejna sesja plenarna, po której zaproszeni goście udali się na zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.