Poznaj nasze kierunki studiów

Ministerialne pilotażowe praktyki studenckie

Data utworzenia: 20 sierpnia 2017r.

Ministerialne pilotażowe praktyki  studenckie

Studentka kierunku Zarządzanie Paulina Olejarz  podczas odbywania praktyk  studenckich w  Urzędzie Gminy Kęty w ramach realizacji projektu pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego opracowywała informacje promocyjne  o Gminie Kęty. Uwieńczeniem  pracy naszej studentki  było zamieszczenie  przygotowanych przez nią tekstów w folderze pt.” Wędrówki po Małopolsce. Miejsca. Tradycje. Ludzie” .

Jesteśmy niezmiernie dumni, że praca naszych studentów w ramach pilotażowych praktyk zawodowych zostaje zauważona i przynosi wymierne korzyści dla Instytucji i przedsiębiorstw, w których jest realizowana.

SKMBT_C22018013109470 SKMBT_C22018013109480 SKMBT_C22018013109490

SKMBT_C22018013109490-1