Poznaj nasze kierunki studiów

Wyjazd dydaktyczny naszego wykładowcy do Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) w ramach programu Erasmus+

Data utworzenia: 12 grudnia 2019r.

Wyjazd dydaktyczny naszego wykładowcy do Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) w ramach programu Erasmus+

W dniach 25 – 29 listopada 2019 r. realizowałem mobilność do Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) w ramach programu Erasmus+ obejmującą wymianę nauczycieli akademickich, realizujących krótkie programy nauczania w uczelniach partnerskich.

Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy powstał w 1992 roku i w chwili obecnej składa się z sześciu wydziałów. Liczba studentów wynosi ok. 15 000.

Prowadzone przeze mnie zajęcia dotyczyły kierunku Filologia angielska i obejmowały studentów drugiego roku studiów licencjackich. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dyskusje po ich zakończeniu daleko wybiegały poza ramy danego przedmiotu. Na szczególną uwagę zasługuje stosunkowo dobry poziom znajomości języka angielskiego studentów. Poza treściami kształcenia, wiele pytań padało też ze strony studentów planujących pobyt na polskich uczelniach, w tym również naszej, w ramach programu Erasmus+.

Bańska Bystrzyca to miasto liczące około 80 tys. mieszkańców, uroczo położone w Kotlinie Bystrzańskiej, w środkowej części kraju. Szczyci się niezwykle urokliwym staromiejskim Rynkiem (Namesti), pełnym zabytkowych kamienic wraz z dominującą wieżą zegarową oraz katedrą. Miasto stanowi dobrą bazę wypadową w pobliskie góry, gdzie można również skorzystać z ośrodków narciarskich.

Pobyt w Słowacji, poza doświadczeniami akademickimi, dostarczył mi też sporo wrażeń turystycznych – odwiedziłem również takie miasta jak Zwoleń i Nitra z monumentalnymi kompleksami zamkowymi. Na szczególne podkreślenie zasługują również wrażenia estetyczne jakie wyniosłem z przedstawienia operowego (Rigoletto), które udało mi się obejrzeć w miejskiej operze w Bańskiej Bystrzycy.

Dr Marek Bielski
Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego