Poznaj nasze kierunki studiów

MUP Oświęcim Uczelnią Liderów 2020 roku!

Data utworzenia: 30 czerwca 2020r.

MUP Oświęcim Uczelnią Liderów 2020 roku!

Już po raz kolejny Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu otrzymała zaszczytny tytuł UCZELNI LIDERÓW!

Podczas uroczystej X Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2020 r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Pani Rektor-elekt odebrała certyfikatUczelni Liderów 2020” oraz wyróżnienie nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów”.

Otrzymany certyfikat to dla Uczelni potwierdzenie, że studenci kształceni są zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, a absolwenci wyposażeni są w kompetencje liderskie oraz umiejętności praktyczne, szczególnie pożądane w pracy zawodowej.

Dzięki nadanemu przez Kapitułę konkursu wyróżnieniu „Najwyższa Jakość Studiów”, oświęcimska Alma Mater została dostrzeżona jako jednostka, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym wdrażaniem zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych na zapewnianie wysokiej jakości kształcenia.

 

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja recenzentów złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. W Komisji zasiadają m.in.: Prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prof. UE dr hab. Zbigniew Widera – pedagog, ekonomista i medioznawca, Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk – politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (zarządzanie publiczne, jakość kształcenia, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie jakością, systemy medialne, prawo konstytucyjne), prof. UP dr hab. Krzysztof Czekaj – socjolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane  są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

 

Szczegółową relację z uroczystej Gali finałowej można znaleźć  w poniższym linku:

http://www.uczelnia-liderow.pl/strona-65

 

Źródło zdjęć: http://www.uczelnia-liderow.pl/strona-64