Poznaj nasze kierunki studiów

Nabór uczestników do II-go CYKLU Projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Data utworzenia: 18 listopada 2019r.

Nabór uczestników do II-go CYKLU Projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

 

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat na bezpłatne zajęcia i warsztaty organizowane w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (II cykl).

Zajęcia i warsztaty odbywać się będą zgodnie z podziałem na grupy wiekowe: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat.

Projekt zakłada realizację interaktywnych zajęć w obszarach: matematyczno-przyrodniczym, ICT, języka angielskiego, robotyki, marketingu, przedsiębiorczości, nauk społecznych, itd. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych dydaktyków. Dzieci będą miały możliwość uczenia się poprzez zabawę. Projekt przewiduje także pracę z klockami Edumatrix, jak również programowanie przy użyciu klocków Lego WeDo.

Ponadto, w ramach projektu rodzice dzieci uczestniczących w projekcie będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz społeczne. Tematy zajęć będą dostępne na stronie Uczelni.

Zajęcia odbywać się będą głównie w soboty, średnio 2 razy w miesiącu oraz podczas pierwszego tygodnia ferii (od 27.01.2020 r. do 31.01.2020 r.,) w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. Uczelnia  posiada bogato wyposażone sale wykładowe, które są także w pełni przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia rozpoczynać się będą i kończyć o stałych porach, od 9.30 do 13.00. Dla uczestników zajęć przewidziano poczęstunek.

Pierwszy zjazd już 18-go stycznia 2020 roku !

Prosimy o sprawdzenie kalendarza spotkań przed zapisaniem uczestnika do Projektu.

Kalendarz-spotkań_CYKL II

Termin przyjmowania zgłoszeń do wzięcia udziału w II cyklu zajęć rozpoczyna się 18.11.2019 i trwać będzie do 13.12.2019. Szczegółowe informacje, regulamin uczestnictwa i rekrutacji, kalendarz spotkań oraz formularze  dokumentów niezbędnych przy rekrutacji znajdują się na stronie Uczelni:

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/uczelnia/fundusze-unijne/oswiecimski-uniwersytet-mlodego-odkrywcy/formularze-i-pliki-do-pobraniaregulaminy/

Dokumenty należy składać w Dziale Projektów Uczelni, pokój 1.13, budynek: Collegium Primum. Numer telefonu: 33 842 98 44 wew. 157

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę nr POWR.03.01.00-00-T112/18 zawartą  z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Dokumenty do wypełnienia w celu zgłoszenia dziecka do wzięcia udziału w Projekcie są następujące:

Załącznik nr 1,2,5,6-1   – Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dziecka; Załącznik nr 2 – Oświadczenie Opiekuna Prawnego Dziecka; Załącznik nr 5 – Oświadczenie o ubezpieczeniu NNW; Załącznik nr 6 – Deklaracja Uczestnictwa Dziecka w Projekcie

Załącznik nr 4 – Załącznik 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Dokumenty do wypełnienia w celu zgłoszenia Rodzica/Opiekuna Prawnego do wzięcia udziału w Projekcie są następujące:

Załącznik nr 3,7 – Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy Rodzica/Opiekuna Prawnego; Załącznik 7 – Deklaracja Uczestnictwa Rodzica/Opiekuna Prawnego w Projekcie

Załącznik nr 4 – Załącznik 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Zapraszamy !

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!