Poznaj nasze kierunki studiów

Nabór uczestników projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu” – kadry administracyjne i zarządzające

Data utworzenia: 14 września 2018r.

Nabór uczestników projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu” – kadry administracyjne i zarządzające

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza nabór uczestników projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”, który poprzez liczne szkolenia ma na celu podnieść  kompetencje pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej PWSZ w Oświęcimiu w systemie szkolnictwa wyższego.

Wniosek o udział w projekcie należy złożyć do Biura Projektu (pok. 3.05 CP), w terminie od 17 do 28 września 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 98 56.