Poznaj nasze kierunki studiów

Nabór uczestników projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu” – studenci

Data utworzenia: 14 września 2018r.

Nabór uczestników projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu” – studenci

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza nabór uczestników projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”, w ramach którego zorganizowane zostaną szkolenia, kursy i wyjazdy studyjne mające na celu podnieść kompetencje studentów w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Dodatkowo każdy z uczestników zostanie objęty indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego.

W projekcie uczestniczyć mogą bierni zawodowo studenci II, III i IV roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych oraz I i II roku studiów drugiego stopnia prowadzonych przez Uczelnię. Projekt kierowany jest do osób posiadających status studenta. Osoby angażujące się w projekt nie mogą być jednocześnie uczestnikiem innego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o udział w projekcie należy złożyć do pokoju 1.15 w budynku Collegium Primum Uczelni, w terminie od 17 września do 5 października 2018 roku (szczegółowy harmonogram przyjmowania dokumentów zamieszczono poniżej). Dokumenty aplikacyjne można również wysłać pocztą na adres: ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, z dopiskiem „Szkolenia – ZSZ”. Dokumenty te powinny być wydrukowane w kolorze. Formularze w wersji drukowanej dostępne będą w  pokoju 1.15 CP.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 98 56.

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

17.09.2018 – 11.00-14.00

18.09.2018 – 11.00-14.00

19.09.2018 – 11.00-14.00

20.09.2018 – 11.00-14.00

21.09.2018 – ——————

 

24.09.2018 – 11.00-14.00

25.09.2018 – ——————

26.09.2018 – 11.00-14.00

27.09.2018 – 11.00-14.00

28.09.2018 – 11.00-14.00

 

01.10.2018 – 11.00-14.00

02.10.2018 – 11.00-14.00

03.10.2018 – ——————

04.10.2018 – 11.00-14.00

05.10.2018 – 11.00-14.00