Poznaj nasze kierunki studiów

Nabór uzupełniający dla młodzieży w wieku 13-16 lat do projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Liczba miejsc ograniczona!

Data utworzenia: 3 czerwca 2019r.

Nabór uzupełniający dla młodzieży w wieku 13-16 lat do projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Liczba miejsc ograniczona!

Nabór uzupełniający dla młodzieży w wieku 13-16 lat do projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Liczba miejsc ograniczona!

 

Rodzice bądź Opiekunowie Prawni mogą składać dokumenty w celu zgłoszenia dziecka do wzięcia udziału w Projekcie do 7-go czerwca  2019 roku do godz. 15.00, w Dziale Projektów (Pokój 1.13 w budynku Collegium Primum) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu znajdującej się przy ulicy Maksymiliana Kolbego 8.

Zajęcia w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy odbywają się w soboty od 9.30 do 13.00 zgodnie z kalendarzem spotkań dostępnym na stronie Uczelni.

Informacje o projekcie, jak również regulamin uczestnictwa i naboru do projektu wraz z załącznikami są dostępne na stronie uczelni w  zakładce „Projekty Unijne”.

Dokumenty i załączniki są także dostępne pod linkiem https://uczelniaoswiecim.edu.pl/uczelnia/fundusze-unijne/oswiecimski-uniwersytet-mlodego-odkrywcy/formularze-i-pliki-do-pobraniaregulaminy/

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę nr POWR.03.01.00-00-T112/18 zawartą  z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy !

Dokumenty do wypełnienia w celu zgłoszenia dziecka do wzięcia udziału w Projekcie są następujące:

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik-nr-2-OŚWIADCZENIE-OPIEKUNA-PRAWNEGO-DZIECKA

Załącznik-nr-4-OŚWIADCZENIE-UCZESTNIKA-PROJEKTU-3

Załączniki-nr-5-OŚWIADCZENIE-O-UBEZPIECZENIU-NNW

Załączniki-nr-6-DEKLARACJA-uczestnictwa-dziecka-w-projekcie