Poznaj nasze kierunki studiów

„Nadzwyczajne” posiedzenie Senatu

Data utworzenia: 27 listopada 2017r.

„Nadzwyczajne” posiedzenie Senatu

W dniu 20 listopada br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu. Charakter nadzwyczajny nie wynikał z charakteru formalnego tego posiedzenia, ale z faktu przekazanych wyjątkowych informacji. JM Rektor prof. dr hab. W. Stankowski poinformował Senat, że Uczelnia otrzymała pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października br.  prawo do prowadzenia kierunku studiów o nazwie dietetyka. To nowy, kolejny kierunek studiów w naszej Uczelni, którego pomysłodawcą, matką chrzestną jest Pani dr n. o zdrowiu Sonia Grychtoł- Prorektor ds. Studenckich. JM Rektor złożył gratulacje Pani Prorektor oraz podziękował także Pani Monice Ubik- kierownik Działu Nauczania za włożoną pracę nad przygotowaniem tego 15 kierunku studiów, a także innych kierunków.

Jego Magnificencja poinformował Senat o kolejnych, niezwykle ważnych wydarzeniach dla naszej Uczelni. Pierwszy raz w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W.Pileckiego wygraliśmy konkurs na najwyższy pod względem finansowym projekt rozwojowy. Kierunek pielęgniarstwo otrzymał dofinansowanie na budowę Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych na kwotę dwa i pół miliona złotych. Dzięki temu projektowi  znajdziemy  się w czołówce najlepszych uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo.

Instytut  Pielęgniarstwa wygrał także konkurs na dofinansowanie kształcenia na studiach I stopnia.   Z racji tych osiągnięć  JM Rektor prof. dr hab. W. Stankowski  pogratulował i podziękował Pani dr n. med. Katarzynie Matusiak Dyrektorowi Instytutu Pielęgniarstwa. Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor  te dwa znaczące projekty dla kierunku pielęgniarstwo, a co za tym idzie dla całej Uczelni, wpisują się w rozwój oświęcimskiej Alma Mater.