Poznaj nasze kierunki studiów

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla JM Rektora Uczelni

Data utworzenia: 4 grudnia 2017r.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla JM Rektora Uczelni

Z inicjatywy własnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin uhonorował JM Rektora naszej Uczelni prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego nagrodą za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017. Na ręce JM Rektora Pan Minister przekazał ”najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym oraz pomyślności w sprawowaniu funkcji Rektora”.

Odbierając nagrodę JM Rektor podkreślał, że nagroda ta, to uznanie nie tylko dla Jego osoby, ale dla dokonań całej oświęcimskiej Alma Mater.

Serdecznie gratulujemy!

plik